Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 12/5/2015

Vấn đề hôm nay ngày 12/5/2015 với hai vấn đề được bàn luận: Khai thác sông - Lợi ích chung, riêng của các địa phương Chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Pháp Francois Hollande tới Cuba.

Đã có 0 bình luận