Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 12/5/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 12/5/2016 với hai vấn đề chính được bàn luận: Bí thư Đinh La Thăng đề nghị thành lập đội săn bắt cướp: Nên hay không?; Lá chắn tên lửa đầu tiên của Mỹ ở Châu Âu.

Đã có 0 bình luận