Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 12/7/2016

Chưa trình Vấn đề hôm nay ngày 12/7 với hai nội dung chính được bàn luận: Phát hiện hàng trăm tấn chất thải rắn của Formosa được chôn lấp; Anh sẽ có nữ thủ tướng mới.

Đã có 0 bình luận