Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 13/4/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 13/4/2016 gồm hai nội dung đáng chú ý sau: Công bố kết quả PAPI 2015; Ai sẽ là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc?.

Đã có 0 bình luận