Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 13/5/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 13/5/2016 có hai nội dung chính được bàn luận: Khi rủi ro đến từ quản lý nhà nước; Brazil - Những bài học về quản trị quốc gia.

Đã có 0 bình luận