Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 14/7/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 15/7 với hai vấn đề chính sau: 5 ngư dân bị đâm chìm tàu trở về từ Hoàng Sa; Nghèo hơn cha mẹ, hiện trạng ở các nước giàu.

Đã có 0 bình luận