Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 16/5/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 16/5 với hai vấn đề chính được bàn luận sau: Mục tiêu đạt 35% đại biểu Quốc hội là nữ; Chiều hướng chính sách của Philippines.

Đã có 0 bình luận