Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 17/6/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 17/6 với hai vấn đề chính được bàn luận: Tăng mức độ xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông; ASEAN và lập trường về biển Đông.

Đã có 0 bình luận