Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 19/7/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 19/7 với hai vấn đề chính được bàn luận sau: Đằng sau vụ đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ; Giám sát đánh giá tác động môi trường và những điểm bất cập.

Đã có 0 bình luận