Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 20/6/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 20/6/2016 với hai vấn đề chính được bàn luận sau: Thế lực IS suy yếu như thế nào trong thời gian qua?; Hình sự hóa khởi nghiệp nhìn từ trường hợp “cha đẻ” của Flappy Bird.

Đã có 0 bình luận