Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 20/7/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 20/7 với hai vấn đề chính được bàn luận sau: Thu hẹp khoảng cách tiêm chủng; Donald Trump - Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa.

Đã có 0 bình luận