Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 21/4/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 21/4/2016 gồm hai nội dung sau: Khởi tố chủ quán cà phê: Đúng hay sai? và Người thân quan chức Trung Quốc không được kinh doanh.

Đã có 0 bình luận