Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 22/6/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 22/6 với hai vấn đề chính được bàn luận sau: Nước Anh "sục sôi" trước thềm trưng cầu dân ý; Trận chiến tinh giảm biên chế.

Đã có 0 bình luận