Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 22/7/2015

Vấn đề hôm nay ngày 22/7/2015 với hai vấn đề chính được bàn luận: Sự thiếu đồng bộ trong tái cơ cấu trồng trọt; Những nội dung của sách trắng quốc phòng của Nhật Bản.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM