Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 22/7/2016

Vấn đề hôm nay ngày 22/7 với hai vấn đề chính được bàn luận sau: Chất thải Formosa và trách nhiệm của các bên; Ông Donald Trump nhận đề cử của Đảng Cộng hòa.

Đã có 0 bình luận