Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 23/5/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 23/5/2016 có hai nội dung chính được bàn luận: Rà soát quy trình đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam; Venezuela trong cuộc khủng hoảng tồi tệ.

Đã có 0 bình luận