Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 25/4/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 25/4/2016 với hai vấn đề chính được bàn luận sau: Cá chết và sự chờ đợi của người dân; Truy tìm nguyên nhân gây hạn hán kéo dài tại Ấn Độ.

Đã có 0 bình luận