Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 25/5/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 25/5/2016 với hai vấn đề chính được bàn luận sau: BOT đảm bảo nguyên tắc có sự lựa chọn; Hội nghị thượng đỉnh G7.

Đã có 0 bình luận