Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 25/7/2016

Vấn đề hôm nay ngày 25/7/2016 với nội dung chính: Sẽ có siêu Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Nga thoát lệnh cấm toàn đoàn tại Olympic 2016.

Đã có 0 bình luận