Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 27/4/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 28/4 với những nội dung chính sau: Những nhận định ban đầu về nguyên nhân cá chết ở miền Trung; Cải cách kinh tế kỷ nguyên hậu dầu mỏ.

Đã có 0 bình luận