Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 28/4/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 28/4/2016 có hai nội dung chính được bàn luận sau: Giải pháp hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long; Nước Mỹ và những bài học về chiến tranh Việt Nam.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH