Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 28/6/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 28/6 với những nội dung chính sau: GDP quý II tiếp tục thấp hơn mong đợi; Châu Âu họp thượng đỉnh về Brexit.

Đã có 0 bình luận