Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 31/3/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 31/3/2016 có hai nội dung chính sau: Trúng thầu nhờ giá rẻ; Khủng hoảng thừa trên thị trường thép thế giới.

Đã có 0 bình luận