Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 31/5/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 01/6/2016 có hai nội dung chính được bàn luận: Người dân ở chung cư bỗng dưng bị siết nợ đòi nhà; Nga củng cố vị thế quốc phòng.

Đã có 0 bình luận