Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Về quê - 06/6/2015

Về quê ngày 06/6/2015: Tại đồng bằng sông cửu Long 4 nhà - nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông và nhà quản lý nông nghiệp đang cố gắng thay đổi phương thức canh tác giúp bà con cải thiện cuộc sống.

Đã có 0 bình luận