Venezuela: Lạm phát tăng cao ảnh hưởng tới cuộc sống người dân

VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM