Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vì cộng đồng - 02/5/2015

Vì cộng đồng ngày 02/5/2015: Cùng chương trình đến thăm mô hình phát triển phong trào du lịch cộng đồng tại xã Mai Hịch, huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình.

Đã có 0 bình luận