Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vì một tương lai xanh - 07/4/2015

Vì một tương lai xanh ngày 07/4/2015 với hoạt động hưởng ứng phân loại rác tại nguồn để giúp môi trường xanh, sạch, đẹp và làm giảm chi phí trong công tác thu gom, vận chuyển rác.

Đã có 0 bình luận