Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Việt Nam và Thế giới - 05/4/2015

Việt Nam và Thế giới ngày 05/4/2015: Nhìn lại những kết quả của IPU 132 và những đánh giá của cộng đồng quốc tế về công tác tổ chức của Việt Nam và những tiến bộ của Quốc hội Việt Nam.

Đã có 0 bình luận