TV& VIDEO

Việc dạy tiếng Việt

Giáo viên vùng sâu phát âm tiếng Việt chưa rõ

Giáo viên vùng sâu phát âm tiếng Việt chưa rõ

VTV.vn - Nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa ở Quảng Ngãi, việc dạy tiếng Việt cho học sinh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là khi giáo viên đứng lớp nói tiếng Việt vẫn còn hạn chế.