TV& VIDEO

việc kê khai tài sản

Làm rõ nguồn gốc tài sản Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái

Làm rõ nguồn gốc tài sản Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái

VTV.vn - Thanh tra Chính phủ đang trên đường đến Yên Bái, làm việc về những vấn đề liên quan đến nguồn gốc tài sản của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.