TV& VIDEO

việc làm tại Nhật Bản

Nhật Bản: Số lao động tử vong do làm việc quá sức tăng cao kỷ lục

Nhật Bản: Số lao động tử vong do làm việc quá sức tăng cao kỷ lục

VTV.vn - Trong năm 2015, số đơn yêu cầu bồi thường cho các trường hợp lao động tử vong do làm việc quá sức tại Nhật Bản đã tăng lên mức cao kỷ lục 1.456 đơn.