TV& VIDEO

việc mang thai hộ

Một trường hợp mang thai hộ chuẩn bị sinh con

Một trường hợp mang thai hộ chuẩn bị sinh con

VTV.vn - Gần 100 hồ sơ xin mang thai hộ có đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật mang thai hộ và có một trường hợp chuẩn bị sinh con.