việc mang thai hộ

Một trường hợp mang thai hộ chuẩn bị sinh con

Một trường hợp mang thai hộ chuẩn bị sinh con

VTV.vn - Gần 100 hồ sơ xin mang thai hộ có đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật mang thai hộ và có một trường hợp chuẩn bị sinh con.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive