TV& VIDEO

việc tư

Giá thuốc giảm: Đâu đã hết lo

Giá thuốc giảm: Đâu đã hết lo

 Sau hơn 1 năm triển khai đấu thầu thuốc, giá thuốc vào các bệnh viện giảm từ 20-30%. Tuy nhiên gần đây có nhiều bệnh viện cho rằng, giá thuốc vào bệnh viện giảm chủ yếu là thuốc kém chất lượng khiến việc điều trị chịu ảnh hưởng.