TV& VIDEO

viện goethe hà nội

Rộn ràng Những ngày văn học châu Âu ở Việt Nam

Rộn ràng Những ngày văn học châu Âu ở Việt Nam

VTV.vn - Với hơn 40 hoạt động văn học, sự kiện sẽ bắt đầu từ ngày 6/5 đến 14/5 tại Hà Nội, và từ ngày 9/5 đến 15/ 5 tại TP.HCM.