TV& VIDEO

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Phát triển phần mềm xử lý ảnh viễn thám

Phát triển phần mềm xử lý ảnh viễn thám

 Viện Công nghệ thông tin, Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam phối hợp với Bộ NN&PTNT thực hiện đề tài Phát triển phần mềm xử lý ảnh viễn thám trên nền phần mềm GRASS.