TV& VIDEO

Việt kiều Pháp

“À bientot… Hẹn gặp lại” ra mắt công chúng Thủ đô

“À bientot… Hẹn gặp lại” ra mắt công chúng Thủ đô

VTV.vn - Nhà văn Hiệu Constant vừa ra mắt công chúng Hà Nội tiểu thuyết “À bientot… Hẹn gặp lại”.