TV& VIDEO

Việt Nam Airlines

Sụt lún ở nhiều nơi: Tiếp tục báo động!

Sụt lún ở nhiều nơi: Tiếp tục báo động!

VTV.vn - "Sụt lún ở nhiều nơi: Tiếp tục báo động!" là nhan đề bài viết đáng chú ý trên tờ Tuổi trẻ sáng nay (18/4).