TV& VIDEO

Việt Nam - Bồ Đào Nha

Kỷ niệm 500 năm bang giao Việt Nam - Bồ Đào Nha

Kỷ niệm 500 năm bang giao Việt Nam - Bồ Đào Nha

VTV.vn - Kỷ niệm 500 năm bang giao Việt Nam - Bồ Đào Nha, ĐSQ Việt Nam tại Pháp đã phối hợp với Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha tổ chức hai chương trình biểu diễn đặc sắc tại Lisbon.