TV& VIDEO

Việt Nam đăng cai

Cơ hội từ thành công của Năm APEC 2017

Cơ hội từ thành công của Năm APEC 2017

VTV.vn - Có thể nói, cả trên phương diện song phương và đa phương, Tuần lễ cấp cao APEC vừa qua đã đạt những kết quả nổi bật, mở ra những cơ hội hợp tác trong giai đoạn mới.