TV& VIDEO

Việt Nam - Iceland

Việt Nam - Iceland hợp tác phát triển năng lượng địa nhiệt

Việt Nam - Iceland hợp tác phát triển năng lượng địa nhiệt

VTV.vn - Iceland là một trong những nước thành công nhất trên thế giới trong việc ứng dụng các nguồn năng lượng tái tạo, Iceland sẽ giúp Việt Nam trong lĩnh vực này.