TV& VIDEO

Việt Nam - LB Nga

"Diễn đàn APPF 26 là một bước tiến trong hợp tác Việt Nam - LB Nga"

"Diễn đàn APPF 26 là một bước tiến trong hợp tác Việt Nam - LB Nga"

VTV.vn - Đó là chia sẻ của bà Galina Karelova, Phó Chủ tịch Thượng viện Liên bang Nga bên lề Hội nghị APPF 26 tại Hà Nội.