TV& VIDEO

Việt Nam quê hương tôi

MV "Việt Nam quê hương tôi" và những chuyện chưa kể

MV "Việt Nam quê hương tôi" và những chuyện chưa kể

VTV.vn - Ca sĩ Minh Quân cho biết MV “Việt Nam quê hương tôi” là tiếng nói của các nghệ sĩ, kêu gọi tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước của mọi người.