TV& VIDEO

Việt Nam sau 30 năm đổi mới

Phóng viên Cuba làm phim về Việt Nam sau 30 năm đổi mới

Phóng viên Cuba làm phim về Việt Nam sau 30 năm đổi mới

VTV.vn - Năm 1986, Việt Nam bắt đầu thực hiện đường lối đổi mới xây dựng lại đất nước, sau 30 năm Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu về kinh tế, văn hóa và đời sống.