TV& VIDEO

Việt Nam-Tanzania

Thông cáo chung Việt Nam - Tanzania

Thông cáo chung Việt Nam - Tanzania

VTV.vn - VTV News xin chuyển tới quý độc giả toàn văn Thông cáo chung Việt Nam - Tanzania.