TV& VIDEO

Việt Nam xanh

Quảng Bình cần làm nên một "làn gió Đại phong mới về du lịch"

Quảng Bình cần làm nên một "làn gió Đại phong mới về du lịch"

VTV.vn - Quảng Bình cần làm nên một "làn gió Đại phong mới về du lịch" như phong trào gió Đại Phong về xây dựng hợp tác xã nông nghiệp hồi những năm 1961 - 1965.