Việt Nam xanh

VTV giành 2 giải thưởng Môi trường Việt Nam 2017

VTV giành 2 giải thưởng Môi trường Việt Nam 2017

VTV.vn - Đài Truyền hình Việt Nam vinh dự được nhận 02 giải thưởng trong số 50 giải thưởng giành cho tập thể, đơn vị, cá nhân.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive