TV& VIDEO

viết văn

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến: “Không được sốt ruột…”

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến: “Không được sốt ruột…”

Tôi từ chối hẹn gặp Phạm Ngọc Tiến ở quán rượu quen thuộc bởi tôi biết, hoàn cảnh hiện tại không cho phép anh được uống quá nhiều. Thứ nữa, tôi là bậc đàn em, đề đạt nguyện vọng được đến nhà hầu chuyện âu cũng là thường tình và hợp lẽ.