TV& VIDEO

Vietnam’s Got Talent 2014

Vietnam’s Got Talent 2014: Chờ đợi đêm Chung kết đầu tiên

Vietnam’s Got Talent 2014: Chờ đợi đêm Chung kết đầu tiên

VTV.vn - 14 thí sinh xuất sắc nhất của Vietnam’s Got Talent 2014 sẽ chia ra thi tài trong Đêm thi Chung kết 1 và Chung kết 2.