TV& VIDEO

Vilnius

NATO - Nga sẽ nhóm họp lần đầu kể từ hồi tháng 3

NATO - Nga sẽ nhóm họp lần đầu kể từ hồi tháng 3

Tổ chức hợp tác Bắc Đại Tây Dương NATO và Nga sẽ nhóm họp lần đầu tiên kể từ hồi tháng 3 cho tới nay. Đây là tuyên bố được Tổng Thư ký NATO ông Rasmussen đưa ra ngày 30/5.