Vinabook

Cuộc chiến giá sách từ câu chuyện “Chúc một ngày tốt lành”

Cuộc chiến giá sách từ câu chuyện “Chúc một ngày tốt lành”

Ngay sau khi ra mắt bạn đọc, đầu tháng 3 này, cuốn sách “Chúc một ngày tốt lành” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh do nhà xuất bản Trẻ ấn hành đã trở thành tiền đề cho một cuộc chiến giảm giá bán giữa hai nhà sách trên mạng là Vinabook và Tiki.